Rokovanie ŽSK

obr3

26. januára rokovali poslanci ŽSK o. i. aj o petícií rodičov, žiakov, zamestnancov a sympatizantov Obchodnej akadémie (OA) v Ružomberku, proti zrušeniu triedy študijného odboru Službyv cestovnom ruchu v školskomroku  2016/2017.

Ešte pred zasadnutím Zastupiteľstva ŽSK o tejto petícií rokovali aj komisie. Finančná komisia, Mandátová komisia i Komisia školstva a športu však takmer jednohlasne odporučili Zastupiteľstvu ŽSK, aby tejto petícii nevyhoveli. V budúcom školskom roku tak na OA Scota Viatora neotvoria triedu v tomto odbore. Samotný odbor však nebude zrušený. Dôvodom zrušenia triedy je nízky záujem žiakov o tento odbor, a taktiež je podľa ŽSK tento odbor nad rozsah potrieb trhu práce. Nedostatok nových žiakov pociťuje viacero škôl v Žilinskom kraji. Podobne aj na OA v Martine bola zrušená trieda v odbore cestovného ruchu.

Obchodná akadémia Scota Viatora má momentálne 208 žiakov a predpokladá sa, že v budúcom roku bude na škole študovať len 183 žiakov, čo podľa ŽSK nie je likvidačné.

Žilinský župan Juraj Blanár však nevylúčil, že by sa v prípade zvýšeného záujmu o tento odbor v šk. roku 2017/2018 mohol počet tried opäť zvýšiť.