Stretnutie RMŽK s predsedom ŽSK Jurajom Blanárom

obr2

Spoločné rokovanie. V štvrtok 21.1.2016 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Rady mládeže Žilinského kraja (RMŽK) s predsedom Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Jurajom Blanárom. Predmetom stretnutia bolo rokovanie o možnostiach formálneho potvrdenia spolupráce medzi RMŽK a ŽSK, napríklad formou memoranda alebo dohody o spolupráci.
Reálna spolupráca medzi RMŽK a ŽSK funguje už niekoľko rokov, predovšetkým v rámci záležitostí súvisiacich s Odborom školstva a športu ŽSK. Na základe možností a požiadaviek vyplývajúcich zo Zákona 282/2008 Z. z. O podpore práce s mládežou či Stratégie SR pre mládež na roky 2014-2020 a súvisiacich Programov pre mládež RMŽK iniciovala rokovania o možnostiach formalizovania už fungujúcej spolupráce.
Stretnutia s predsedom ŽSK sa za RMŽK zúčastnili Martin Šturek a DeanReš. „Našim cieľom je formalizovať a systematizovať existujúcu vzájomnú spoluprácu, bez toho, že by sme VÚC chceli zaťažiť novými záväzkami prípadne výdavkami. V rámci tejto dohody o spolupráci nežiadame pre RMŽK finančnú podporu. Zároveň sme presvedčení, že keď formálnu podobu spolupráce so ŽSK majú dôchodcovia, turisti či vojnoví veteráni, tak si ju zaslúžia aj mladí ľudia,“ povedal po stretnutí predseda RMŽK Martin Šturek.

RMŽK združuje 64 detských a mládežníckych organizácií, žiackych školských rád, mládežníckych parlamentov a neformálnych skupín, čím zastupuje viac ako 20 000 mladých ľudí v Žilinskom kraji.