Stretnutie členov komisie školstva a športu pri zastupiteľstve ŽSK

tit4

V stredu 4.11.2015 sa o 10:00 stretli členovia komisie školstva a športu pri zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja.
V programe sa diskutovalo už tradične o zmenách rozpočtu. Niektorým riaditeľom sa podarilo ušetriť pri nákupoch zariadenia kuchýň, iné potrebujú nové zariadenie, niekde sa presunuli európske projekty a niekde schválili nové, niekde sa prepúšťa a niekde rekonštruuje.
Väčšia diskusia sa rozprúdila aj o pláne župy vziať úver 49,5 mil €. Časť peňazí potrebujeme na riešenie európskych projektov a tieto nám budú preplatené. Časť je určená pre zdravotníctvo a cesty, kde sa zbierajú požiadavky na rekonštrukcie od občanov. Niektorí členovia hovorili o zadlžovaní budúcej generácie, niektorí zase o nízkych úrokových mierach a výhodných podmienkach v tomto období. Ostrejšia diskusia sa očakáva určite na zastupiteľstve.
Tiež tradičným bodom programu je riešenie majetku župy – teda aj škôl a ostatných zariadení. Tento majetok je najprv vyhlásený ako prebytočný. Potom odborník urobí odhad hodnoty majetku a následne sa väčšinou ponúkne na predaj záujemcom cez obchodnú verejnú súťaž. Tiež sa často riešia žiadosti o povolenie pokládky potrubí a elektrických zariadení na pozemkoch škôl.
Komisia dostala na stôl návrh o vyradení 2 stredných škôl – Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Liptovskom Mikuláši a Strednej odbornej školy drevárskej v Liptovskom Hrádku. Druhá z menovaných bude pokračovať cez študijné odbory na Strednej odbornej škole lesníckej v Liptovskom Hrádku. Veľkým problémom nie len 2 menovaných stredných škôl je nízky záujem o štúdium. Zmenšuje sa nám aj počet stredoškolákov, čo sa musí odraziť v počte stredných škôl v našom kraji – aj takéto názory zazneli na zasadnutí komisie.
Náš župan si vyžiadal analýzu telesnej výchovy na stredných školách v kraji. Z podrobnej analýzy vzišli zaujímavé postrehy – viac sú ospravedlnené z cvičenia dievčatá ako chlapci, kde je riaditeľ telocvikár alebo novšie zariadenie telocvične či ihriská, cvičí tam aj viac žiakov (menej je ospravedlnených) a pod. V správe boli aj návrhy na riešenie stavu, kde majú riaditelia našich škôl kľúčovú úlohu, aby cvičilo viac stredoškolákov. Členovia komisie veľa diskutovali o dôvodoch stavu – veď niektorí z nich sú stredoškolskými pedagógmi, či dokonca riaditeľmi.
Podklady, o ktorých sme rokovali na komisii, budú predložené na zastupiteľstve ŽSK, ktoré sa uskutoční v pondelok 16.11.2015 o 10:00. Všetci sme pozvaní, aby sme mohli ovplyvniť našu spoločnú budúcnosť.

autor: Jozef Korený