Vyspovedali sme Barboru Kučeríkovú

tit1

1. Na úvod sa nám v krátkosti predstav. Odkiaľ pochádzaš? Kde študuješ? Koľko máš rokov?

Dobrý deň, volám sa Barbora Kučeríková a som predsedníčkou KSP: Študujem na Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline odbor fotografickej a filmovej tvorby. Mám devätnásť rokov a som práve v maturitnom ročníku.Štúdium tohto zamerania je mojím koníčkom. Robím to vo voľnom čase a v budúcnosti by som v týchto aktivitách chcela pokračovať. Nakrúcanie videí je pre mňa tá najväčšia záľuba! Ktovie, možno ma raz uvidíte v titulkoch nejakého filmu :)

2. Čo je KSP? Čo je jeho poslaním? Kedy vznikol?

Ako už asi viete, KSP je skratkou pre Krajský stredoškolský parlament. Je to dielo šikovných ľudí, ktorí spojili svoje sily a priniesli trošku politiky aj do našich študentských životov. Tento nápad bol zrealizovaný minulý rok, 2014, a to postupným výberom študentov najskôr do regionálnych stredoškolských parlamentov (RSP) za každý región ŽSK prostredníctvom prezentácií samých seba. Následne zvolení členovia RSP vytvorili parlament pre KSP. Jeho poslaním je zasiahnuť do vývinu nášho školstva z pohľadu študentov. Na rokovaniach riešime problémy, diskutujeme o nich a snažíme sa vytvoriť čo najlepšie podmienky.

3. Ako si sa dostala k “práci” v KSP? Čo Ti to dáva?

Od príchodu na strednú školu som sa angažovala v školskej rade. Som veľmi komunikatívna a dokážem vyzvať ľudí k tomu, aby sa správali ako tím. Keď som bola zvolená do RSP, kandidovala som na líderku za súkromné školy. Moja kandidatúra bola úspešná, stala som sa členkou parlamentu KSP. Na prvom zasadaní sme prezentovali svoju prácu. Moja prezentácia sa členom zapáčila natoľko, že si ma zvolili za predsedníčku KSP. Priznám sa, že táto mimoškolská aktivita stojí nejaký ten čas, ale skúsenosti prameniace z tejto funkcie sú na nezaplatenie. Vážim si prácu s ľuďmi, vďaka ktorej som rozvinula svoje organizačné schopnosti.

4. Ako funguje KSP? Ako spolupracuje so ŽŠR? Spolupracujete aj s ďalšími organizáciami? Akým spôsobom vás môžu mladí ľudia kontaktovať? Ako sa môžu do KSP dostať?

Ako už rozumieť z názvu, ide o parlament. Po úvodnom privítaní a predstavení programu riešime jednotlivé body programu. Ak ide o hlasovanie, rozlišujeme verejné alebo tajné, ktoré uskutočňujeme prostredníctvom urny a hlasovacích lístkov. Na naše zasadnutia pozývame hostí, ktorý reprezentujú svoje návrhy pre podporu školstva a mládeže. Program ukončujeme verejnou diskusiou a následným uznesením. Keďže každá škola má svojho zástupcu v RSP, ktorý spolupracuje s KSP, žiacke školské rady s nami komunikujú prostredníctvom nich. Návrhy sa tak spomedzi všetkých mladých študentov dostávajú až k nám a my ich potom spolu so zástupcami ŽSK konzultujeme a riešime. Spolupráca s ďalšími organizáciami je neobmedzená. Na našich doterajších zasadnutiach sme spolupracovali s členmi zo Žilinského mládežníckeho parlamentu, z Tématického centra mládeže v Žiline a i. Do KSP sa študenti môžu dostať prostredníctvom vedenia svojej školy a vlastnej šikovnosti. Pokiaľ budú zvolení v mene svojej školy za zástupcu školy, dostať sa do KSP je už len výsledok šikovnosti svojej reprezentatívnosti.

5. Akým spôsobom KSP pomáha mladým ľuďom a aký význam má pre VÚC?

KSP pomáha mladým ľuďom riešiť problémy, ktoré zažívajú. Práve táto naša komunita má možnosť zmeniť to, čo mladí ľudia chcú. Naše zasadnutia totiž nekončia len výrokom, že niečo zmeniť chceme, ale poctivo na tom pracujeme. Našu prácu zdieľame s členmi samosprávy Žilinského samosprávneho kraja. Spolupráca s VÚC je tak obojstranná – my im poskytujeme návrhy z pohľadu mladých ľudí a oni ich pomáhajú realizovať. ŽSK tak vylepšuje pôdu pre mladých ľudí, za čo sa im my odvďačujeme.

6. Čo považuješ zatiaľ za najväčší úspech KSP?Myslím, že to je asi spojenie všetkých študentov v jeden celkom. Už sa nepozeráme na to, aké sú naše školy odlišné, ale naopak – čo máme spoločné a čo chceme zmeniť. Je to síce len rok, čo KSP funguje, ale to, čo sme vytvorili, je skvelý základ. Komunikujeme spolu, vieme, čo sa okolo nás deje. KSP nám dalo šancu nájsť spojitosť v našich odlišnostiach a vytvoriť tak zoznam cieľov, ktoré chceme ako mladí ľudia dosiahnuť.

7. Akým výzvam KSP v súčasnosti čelí? Aké ciele na najbližšie obdobie si KSP stanovil?

Našou poslednou výzvou bolo vyplnenie dotazníkov pre všetky stredné školy v ŽSK. Dotazník mal zistiť problémy študentov so zriadením škôl. Otázky zisťovali spokojnosť študentov v rôznych oblastiach, ako športové aktivity, kultúrne možnosti a pod. Ciele pre najbližšie obdobie KSP práve zhotovujeme, keďže začiatkom decembra plánujeme ďalšie zasadanie. Prezradím Vám napríklad bod pozvanie pre alianciu Študent, alebo Župný dejepis.