Mladí Európania, mladí lídri

326Rada mládeže Žilinského kraja ukončila ďalší z radu projektov smerujúcich k zvýšeniu účasti mládeže na verejnom živote a k výchove novej generácie lídrov na stredných školách. Viac ako stovka mladých ľudí sa od júna 2013 do apríla 2014 zapojila do projektu Mladí Európania pre lokálne líderstvo (YELL) v podobe tvorby videí, písania blogov, účasti na diskusiách s politikmi a sériami školení v rôznych témach.

Úzka spolupráca so Stredoškolským parlamentom Žilinského kraja umožnila realizáciu diskusných stretnutí s poslancami a členmi komisií Zastupiteľstva ŽSK. Mladých zaujímala možnosť zavedenia elektronických volieb, plánované investície do športu, kultúry, zdravia a voľnočasových aktivít, systém podpory činnosti žiackych školských rád, budovanie nových cyklotrás a nástroje znižovania nezamestnanosti mladých ľudí v kraji. Súčasťou projektu bola aj kampaň podporujúca účasť v regionálnych a prezidentských voľbách vo forme zverejnenia odpovedí kandidátov na predsedu VÚC, písania blogov a natočenia motivačných videí, ktoré si na youtube pozrelo viac ako 1 600 mladých voličov.

Žiacke školské rady sú samosprávnym orgánom študentov, ktorý má nezastupiteľnú úlohu na pôde školy, nielen čo sa týka organizovania mimoškolských podujatí, ale aj zastupovania záujmov študentov. Problém chýbajúcich školiteľov schopných pracovať s mladými lídrami v žiackych radách viedol Radu mládeže Žilinského kraja k realizácii 80-hodinového kurzu pre školiteľov. Spoznávanie inovatívnych školiacich metód umožnilo účastníkom nielen pochopiť, ale aj vyskúšať si rôznorodosť nástrojov, ktoré je možné využiť pri práci s mládežou.

Letné školenie pre dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou bolo zamerané na skvalitnenie postupov, hľadanie nových foriem a prezentáciu doterajších výsledkov štruktúrovaného dialógu s mládežou. Súčasťou projektu bola aj intenzívna vzdelávacia aktivita pre členov žiackych rád, ktorí získali nové poznatky o tom, ako skvalitniť svoju účasť na živote školy, mesta a regiónu. Prípravou novej generácie aktívnych študentov sa zaoberalo motivačné školenie pre žiakov základných škôl.

Aktuálnou témou, ktorá rezonovala v projekte YELL, bol nenávistný obsah zdieľaný na sociálnych sieťach a virtuálna šikana. Vybraní pracovníci s mládežou preto absolvovali 50-hodinový vzdelávací program zameraný na poskytnutie školiteľských zručností v oblasti predchádzania prejavov netolerancie s dôrazom na prostredie internetu.

„Dialóg mládeže s politikmi by nemal byť výsadou tých najaktívnejších. Aby sme zachytili hlas každého, potrebujeme fungujúce zastupiteľské orgány mládeže. Význam projektu YELL spočíval v prepojení Stredoškolského parlamentu, žiackych rád a aktívnych jednotlivcov s Radou mládeže Žilinského kraja, aby spoločne mohli tvoriť mozaiku participácie mladých“, uviedol projektový manažér Dean Reš. Projekt YELL bol realizovaný s podporou Európskej komisie z programu Mládež v akcii a pod záštitou predsedu ŽSK Juraja Blanára.