Potreby, základ zmeny – prieskum

tit

Rada mládeže Žilinského kraja počas uplynulých mesiacov zrealizovala prieskum s názvom Potreby, základ zmeny. Prieskum pozostával z dvoch zrkadlovo zostavených dotazníkov. Jeden bol určený pre mladých ľudí a druhý pre poslancov Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Takýmto spôsobom si tieto skupiny vystavili navzájom vysvedčenie z informovanosti, záujmu, a vyjadrili svoj názor na možnosti participácie i navrhované opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie.
Z výsledkov prieskumu je zrejmé, že mladí ľudia a poslanci vnímajú možnosti participácie mladých ľudí na úrovni Žilinského samosprávneho kraja rozdielne. Obe cieľové skupiny by uvítali zvýšený záujem tej druhej skupiny sa zhodli sa v tom, že zvýšený záujem by zvýšil kvalitu prijímaných opatrení na krajskej úrovni. Zaujímavosťou a výpoveďou zároveň je, že zatiaľ čo do prieskumu sa zapojili mladí ľudia zo všetkých 11 okresov Žilinského kraja, z poslancov bolo zastúpených len 5 okresov. Výsledky prieskumu nájdete tu.
Ďakujeme všetkým zapojeným respondentom. Výstupy z prieskumu využijeme pri ďalších projektoch zameraných na podporu aktívneho občianstva mladých ľudí v Žilinskom kraji.

Mládež, ako to vidíš ty? Vyjadri sa!

foto

VÝZVA PRE TEBA – ZAPOJ SA. Do akej miery sa podľa Teba zástupcovia krajskej samosprávy: Žilinského samosprávneho kraja zaujímajú o život mladého človeka?  Majú podľa  teba dostatok informácií o mladých ľuďoch a ich živote, ktorých zastupujú? Čo by mohlo zvýšiť ich záujem o mládež v Žilinskom kraji? Vyjadri svoj názor v krátkom (max. 5-minútovom) dotazníku, ktorý je určený pre mladých ľudí zo Žilinského kraja vo veku 13-30 rokov. Dotazník nájdeš tu: https://goo.gl/BHGxXD

Budeme radi, keď sa Ti ho podarí vyplniť do 4.10.2015.Podobný prieskum realizujeme aj u poslancov Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja- ako oni vidia mladých ľudí a ich život. O výsledkoch prieskumu budeme skoro informovať a využijeme ich pri obhajovaní záujmov mladých ľudí.

Prieskum Potreby – základ zmeny realizujeme vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.