Bez nenávisti – 1. Školenie školiteľov

299Európska  kampaň „ Bez nenávisti na internete“ nenechala ľahostajnú ani Radu mládeže Žilinského kraja. Pre nových školiteľov v spolupráci s MŠVVaŠ SR, Odborom mládeže a komunitárnych programov pripravila série školení školiteľov v téme znižovania nenávistného vyjadrovania sa na internete, sociálnych sieťach, no aj v bežnom živote. Read more

Štruktúrovaný dialóg INAK

Rada mládeže Žilinského kraja organizovala v dňoch 23.-25.8.2013 školenie pre 20 dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou, ktorí pôsobia v oblasti participácie na lokálnej a regionálnej úrovni. Vzdelávacie aktivity boli zamerané na skvalitnenie postupov, hľadanie nových foriem a prezentáciu doterajších výsledkov štruktúrovaného dialógu s mládežou. Read more

1 2 3